Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza na BEZPŁATNE spotkanie edukacyjne ON-LINE dot. projektu pn. „Wdrożenie przez ZOZ w Nidzicy programu zdrowotnego z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu”.

Zgodnie z zapisami programu zdrowotnego – planowane spotkanie edukacyjne ON-LINE adresowane jest do mieszkańców w wieku aktywności zawodowej – kobiet 18-59 lat i mężczyzn w wieku 18-64 lat.

Rejestracja na spotkanie edukacyjne ON-LINE możliwa pod adresem https://zoznidzica.clickmeeting.com/

Spotkania podzielone są na na mieszkańców poszczególnych gmin, harmonogram poniżej:

12.06.2021, godz. 10.00-12.00 dedykowany mieszkańcom Gminy Nidzica

15.06.2021, godz. 13.00-15.00 dedykowany mieszkańcom Gminy Janowo

16.06.2021, godz. 13.00-15.00  dedykowany mieszkańcom Gminy Janowiec Kościelny

22.06.2021, godz. 13.00-15.00  dedykowany mieszkańcom Gminy Kozłowo

 

Na spotkaniu omówione zostaną m.in. zasady profilaktyki w zakresie kręgosłupa i narządów ruchu, oraz będą podane informacje o możliwości skorzystania z kilku tygodniowych turnusów rehabilitacyjnych prowadzonych w ramach projektu przez lekarzy i fizjoterapeutów z ZOZ Nidzicy – dot. mieszkańców powiatu nidzickiego w wieku 50-59 kobiety i 50-64 mężczyźni.

Zachęcamy do rejestracji na spotkanie ON-LINE oraz przesłania e-mailem wypełnionych formularzy zgłoszeniowych z załącznika na adres: projekt.rehabilitacja@zoz.nidzica.pl. tel. 89 6250585

Szczegóły dot. projektu: https://zoz.nidzica.pl/wdrozenie-przez-zoz-w-nidzicy-programu-zdrowotnego-z-uwzglednieniem-rehabilitacji-medycznej-schorzen-kregoslupa-i-narzadow-ruchu/, w tym spotkań ON-LINE: https://zoz.nidzica.pl/2021/04/02/wyklady-edukacyjno-informacyjne-online/

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

Załącznik nr 4 Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

Koordynator projektu

Sebastian Szewczyk