Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 listopada 2021 r. zostanie skrócony czas przyjmowania wniosków
o wydanie dowodu osobistego dla obywateli w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny.
W tym dniu wnioski będzie można złożyć do godz. 11.30.
         Przerwa w przyjmowaniu wniosków spowodowana jest koniecznością wdrożenia rozwiązań technicznych
umożliwiających wydanie nowych dowodów osobistych zawierających drugą cechę biometryczną
– odciski palców przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.