Urząd Gminy w Janowcu Kościelnym zwraca się z prośbą do osób, które złożyły oświadczenia w ramach rządowego programu GRANT PPGR, żeby jeżeli tylko posiadają jakiekolwiek dokumenty (świadectwo pracy, umowa o pracę, pieczątki w pracowniczej książeczce zdrowia lub jakikolwiek inny dokument) potwierdzające, że krewny wskazany w oświadczeniu pracował w PPGR, dostarczyli takie dokumenty do urzędu gminy do pokoju nr 10 lub przesłali skan dokumentów na adres e-mail:oswiata@janowiec.com.pl podając tytuł: GRANT PPGR a w treści imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie oraz imię i nazwisko dziecka/dzieci, na które złożono oświadczenie. Dostarczone dokumenty pozwolą na szybkie zweryfikowanie złożonego oświadczenia.

Osoba do kontaktu: Karina Rogalska  89 6262499