Pilne!
Urząd Gminy w Janowcu Kościelnym zwraca się z prośbą do osób, które złożyły oświadczenia w ramach rządowego programu GRANT PPGR, a nie dostarczyły żadnych dokumentów potwierdzających, że krewny wskazany w oświadczeniu pracował w PPGR, aby w terminie do 26 listopada złożyły zgodę  o udzielenie informacji przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Powyższa zgoda jest niezbędna do weryfikacji przez Wójta Gminy Janowiec Kościelny (dalej: Administrator) uprawnienia do uczestnictwa w konkursie grantowym „PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” zgodnie z §4 ust. 14 Regulaminu Konkursu Grantowego. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania wykluczy wskazaną wyżej osobę uprawnioną z uczestnictwa w konkursie.  Zgodę o przetwarzanie danych osobowych musi podpisać żyjący krewny wskazany we wniosku jako osoba pracująca w PPGR lub w przypadku wskazania krewnego, który nie żyje – wnioskodawca. Dokumenty należy złożyć  do urzędu gminy do pokoju nr 10 lub przesłać skan na adres e-mail:oswiata@janowiec.com.pl podając tytuł: GRANT PPGR a w treści imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie oraz imię i nazwisko dziecka/dzieci, na które złożono oświadczenie.
Osoba do kontaktu: Karina Rogalska  89 6262499