podzikowanie

 

 

Wójt Gminy Janowiec Kościelny Piotr Rakoczy wraz z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marzeną Ewą Radzymińską dziękują serdecznie druhom Ochotniczej Straży Pożarnej   w  Janowcu Kościelnym za zorganizowanie świątecznej paczki dla chłopca z terenu naszej gminy. Jednocześnie dziękujemy całemu zespołowi Szlachetnej Paczki – rejon Nidzica za zorganizowanie w okresie świątecznym akcji pomocy dla naszych klientów i podopiecznych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym miał okazję i przyjemność wytypować rodziny do otrzymania wsparcia w ramach Szlachetnej Paczki.

Wyrażamy ogromne uznanie i podziękowanie za wsparcie udzielone naszym mieszkańcom.

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców, rodziny otrzymały paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom.

 

                                                                                   Wójt Gminy Janowiec Kościelny

                                                                                   Piotr Rakoczy