Wójt Gminy Janowiec Kościelny informuje, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. ,,Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”, w dniach od 16.06.2022 r. do 30.08.2022 r. na terenie Gminy Janowiec Kościelny przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit). Inwentaryzacje prowadzić będzie Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą w 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10.

W ramach zadania zostanie zaktualizowany ,,Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Janowiec Kościelny” co umożliwi dalsze  pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o pomoc pracownikom ww. firmy podczas wykonywanych prac w zakresie udzielania informacji.

Zarządcy obiektów, w których występują ukryte formy azbestu, prosimy o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny lub bezpośrednio do firmy Eko-precyzja, e-mail: biuro@eko-precyzja.eu.

 

Wójt Gminy Janowiec Kościelny

                                                                                                                                        /-/ Piotr Rakoczy