o powołaniu Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko Mazurskiego