Sekretarz Gminy

Monika Ławicka

Tel. (0-89) 626-20-58
e-mail: sekretarz@janowiec.com.pl