Samorządowy Ośrodek Kultury

Janowiec Kościelny 148
13-111 Janowiec Kościelny
Tel. (089) 626 20 89
e-mail: sok@janowiec.com.pl

facebook: https://www.facebook.com/Samorz%C4%85dowy-O%C5%9Brodek-Kultury-Sportu-I-Rekreacji-475202315877088/?fref=ts

BIP: http://bip.janowieckoscielny.warmia.mazury.pl/94/Samorzadowy_Osrodek_Kultury_w_Janowcu_Koscielnym/

Kadra:
Waldemar Pyracki – Dyrektor
___________________________
Działalność:
___________________________
Godz. Otwarcia
  • Poniedziałek: 7:30-15:30
  • Wtorek – Piątek:7:30-18:00
  • Sobota: 8:00-16:00

___________________________

Samorządowy Ośrodek Kultury w Janowcu Kościelnym zajmuje się organizacją życia kulturalnego, sportowo-rekreacyjnego, organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, zgodnie z zapotrzebowaniem i życzeniami miejscowego społeczeństwa.
Stanowi instytucję kultury od 2004 roku – został przekształcony na mocy uchwały nr VI/69/2003 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 14 lipca 2003 r.
Do zadań ośrodka należą przede wszystkim:
• organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
• tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów itp.
• organizacja spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i rekreacyjnych,
• prowadzenie działalności bibliotecznej i jej doskonalenie w celu zwiększania zasięgu oddziaływania biblioteki.
W skład SOK-u wchodzi Ośrodek Kultury oraz Biblioteka.