Samorządowy Ośrodek Kultury

Janowiec Kościelny 148
13-111 Janowiec Kościelny
Tel. (089) 626 20 89
e-mail: sok-janowiec@wp.pl

facebook: https://www.facebook.com/Samorz%C4%85dowy-O%C5%9Brodek-Kultury-Sportu-I-Rekreacji-475202315877088/?fref=ts

BIP: http://bip.janowieckoscielny.warmia.mazury.pl/94/Samorzadowy_Osrodek_Kultury_w_Janowcu_Koscielnym/

Samorządowy Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Janowcu Kościelnym zajmuje się organizacją życia kulturalnego, sportowo-rekreacyjnego, organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, zgodnie z zapotrzebowaniem i życzeniami miejscowego społeczeństwa.

Od stycznia 2004 roku jest instytucją kultury. Uchwałą Nr VI/69/2003 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 14.07.2003r. przekształcono jednostkę organizacyjną gminy SOKSiR w instytucję kultury, która funkcjonuje na podstawie statutu nadanego odrębną uchwałą Rady Gminy. W jej składzie pozostały dotychczasowe struktury: Osrodek Kultury + Biblioteka.

Kadra:

 • Waldemar Pyracki – Kierownik
 • Bogumiła Dunajska – Główna Księgowa
 • Aniela Szczypińska – St. Bibliotekarz

Działalność:

 • Kluba Seniora „Niezapominajki”
 • Zespół folklorystyczny pieśni „POBOŻANKI”
 • kółko plastyczne
 • kółko teatralno-wokalne
 • Klub „Bilardzistów”

Godz. Otwarcia

 • Poniedziałek: 7.15 – 15.15
 • Wtorek/piątek: 7.15 – 20.00
 • Środa: 7.15 – 18.00
 • Czwartek: 7.15 – 18.00
 • Sobota: 7.15 – 16.00