27 12, 2021

„Standaryzacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym”

2022-01-22T08:16:27+01:0027 grudnia, 2021|Inwestycje, Projekty finansowane z Budżetu Państwa|

ZADANIE POD NAZWĄ:  „Standaryzacja Środowiskowego Domu Samopomocy w  Janowcu Kościelnym”  ZOSTAŁO SFINANSOWANE  ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA z dotacji celowej na finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zakres rzeczowy inwestycji: -wymiana instalacji elektrycznej, -wymiana [...]

21 12, 2021

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2021

2022-01-22T08:13:55+01:0021 grudnia, 2021|Inwestycje, Projekty finansowane z Budżetu Państwa|

Projekt ma na celu zatrudnienie pracownika młodocianego nieposiadającego kwalifikacji zawodowych. Jest to zatrudnienie celowe, które w świetle ustawy Prawo oświatowe pełni jedną z form realizacji obowiązku nauki, który trwa do ukończenia 18 roku życia. Według nomenklatury [...]