#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

 

Zajęcia z Integracji Sensorycznej- „Przedszkolaki Na Starcie Otrzymują Wsparcie”

 

Zajęcia z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027

Działanie 6.2 Edukacja przedszkolna

„Przedszkolaki Na Starcie Otrzymują Wsparcie”

Nr projektu FEWM.06.02-IŻ.00-0017/23

 

Integracja Sensoryczna

Zajęcia z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027

Działanie 6.2 Edukacja przedszkolna

„Przedszkolaki Na Starcie Otrzymują Wsparcie”

Nr projektu FEWM.06.02-IŻ.00-0017/23

Zajęcia z integracji sensorycznej

Zajęcia z grupą 6 latków