TRANSMISJA Z OBRAD SESJI RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podczas obrad organów kolegialnych pochodzących z wyborów powszechnych

Szanowni Państwo,

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym: obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad dostępna jest na stronie – www.janowiec.com.pl . Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy- http://bip.janowieckoscielny.warmia.mazury.pl/ . Wizerunek oraz wypowiedzi osób uczestniczących w obradach także będą transmitowane, utrwalane i publikowane w ww. miejscach. Z punktu widzenia ochrony danych osobowych podstawą do takiej publikacji jest art. 6 ust. 1 lit c RODO, czyli spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Celem podejmowania powyższych czynności jest zapewnienie dostępności i jawności działań podejmowanych przez radę.

W związku z wyżej opisanym przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, a także prawo do ograniczenia ich przetwarzania, przy czym realizacja tych praw musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wójt Gminy Janowiec Kościelny, jako administrator danych osobowych Wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych kierując zapytanie na adres Urząd Gminy Janowiec Kościelny, Janowiec Kościelny 62, 13-111, Janowiec Kościelny lub mailowo na adres poczty elektronicznej iod@janowiec.com.pl

Uprzejmie informujemy, iż w możliwie najkrótszym terminie udostępniona będzie retransmisja z XIX ZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY wraz z napisami dla osób niesłyszących.

Transmisje i nagrania z obrad sesji Rady Gminy Janowiec Kościelny dostępne są na platformie Youtube