Skład Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

kadencja 2018-2023

Lp. Imię i nazwisko
1. Anna Rembowska – Przewodniczący
2. Bożena Duchna – Zastępca Przewodniczącego
3. Karol Krajewski
4. Jolanta Olszewska
5. Robert Radzymiński
6. Marcin Wesołowski
7. Teresa Nowosielska
8. Ewa Rudzińska