Skład Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

kadencja 2024-2029

Lp. Imię i nazwisko
1. Ewa Rudzińska- Przewodnicząca
2. Adrian Jurkiewicz – Wiceprzewodniczący
3. Paweł Antczak
4. Karol Krajewski
5. Anna Rybacka
6. Jolanta Olszewska
7. Jarosław Cycen
8. Paulina Cycen