Strona główna/Inwestycje
20 07, 2022

Kolejne promesy rozdane.

2022-07-20T12:28:03+02:0020 lipca, 2022|Aktualności, Inwestycje|

Kolejne promesy rozdane. Tym razem na inwestycje w gminach, w których funkcjonowały PGR -y. Ponownie otrzymaliśmy dofinansowanie do dwóch zadań. 1) Termomodernizacja budynku "Dom strażaka" w Janowcu Kościelnym. (2.155.000 PLN dofinansowania) 2) Modernizacja oczyszczalni ścieków [...]

15 06, 2022

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pn. “Plac Pawła i Gawła – miejscem rekreacji i integracji mieszkańców sołectwo Pawełki”

2022-08-02T10:20:25+02:0015 czerwca, 2022|Inwestycje|

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pn. "Plac Pawła i Gawła - miejscem rekreacji i integracji mieszkańców sołectwo Pawełki". Kwota dofinansowania 17114.94 PLN co stanowi 50% wartości całej inwestycji. Umowa została podpisana przez Marszałka Województwa [...]

5 04, 2022

CYFROWA GMINA

2022-04-05T11:32:46+02:005 kwietnia, 2022|Inwestycje|

    Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina" POPC.05.01.00-00-0001/21-00 realizacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz [...]

31 12, 2021

Kolejne pieniądze dla gminy Janowiec Kościelny.

2022-01-22T08:22:10+01:0031 grudnia, 2021|Inwestycje|

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki i Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Kuriata w dniu dzisiejszym wręczyli promesy dla najlepszych gmin w konkursie "Rosnąca odporność". Do naszego województwa trafiło 31 milionów złotych, a [...]

27 12, 2021

„Standaryzacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym”

2022-01-22T08:16:27+01:0027 grudnia, 2021|Inwestycje, Projekty finansowane z Budżetu Państwa|

ZADANIE POD NAZWĄ:  „Standaryzacja Środowiskowego Domu Samopomocy w  Janowcu Kościelnym”  ZOSTAŁO SFINANSOWANE  ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA z dotacji celowej na finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zakres rzeczowy inwestycji: -wymiana instalacji elektrycznej, -wymiana [...]