5 04, 2022

CYFROWA GMINA

2022-04-05T11:32:46+02:005 kwietnia, 2022|Inwestycje|

    Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina" POPC.05.01.00-00-0001/21-00 realizacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz [...]

31 12, 2021

Kolejne pieniądze dla gminy Janowiec Kościelny.

2022-01-22T08:22:10+01:0031 grudnia, 2021|Inwestycje|

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki i Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Kuriata w dniu dzisiejszym wręczyli promesy dla najlepszych gmin w konkursie "Rosnąca odporność". Do naszego województwa trafiło 31 milionów złotych, a [...]

27 12, 2021

„Standaryzacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym”

2022-01-22T08:16:27+01:0027 grudnia, 2021|Inwestycje, Projekty finansowane z Budżetu Państwa|

ZADANIE POD NAZWĄ:  „Standaryzacja Środowiskowego Domu Samopomocy w  Janowcu Kościelnym”  ZOSTAŁO SFINANSOWANE  ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA z dotacji celowej na finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zakres rzeczowy inwestycji: -wymiana instalacji elektrycznej, -wymiana [...]

21 12, 2021

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2021

2022-01-22T08:13:55+01:0021 grudnia, 2021|Inwestycje, Projekty finansowane z Budżetu Państwa|

Projekt ma na celu zatrudnienie pracownika młodocianego nieposiadającego kwalifikacji zawodowych. Jest to zatrudnienie celowe, które w świetle ustawy Prawo oświatowe pełni jedną z form realizacji obowiązku nauki, który trwa do ukończenia 18 roku życia. Według nomenklatury [...]

17 12, 2021

Laboratoria przyszłości

2022-01-22T08:12:37+01:0017 grudnia, 2021|Inwestycje|

W ramach realizacji programu „Laboratoria przyszłości” Gmina Janowiec Kościelny złożyła wnioski na obie szkoły. Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym otrzymała – 60.000,00 zł natomiast w Szkoła Podstawowa w Waśniewie – Grabowie – 30.000,00 zł Laboratoria [...]