Skład Komisji skarg, wniosków i petycji

kadencja 2018-2023

Lp. Imię i Nazwisko
1. Robert Radzymiński – Przewodniczący
2. Bożena Duchna
3. Michał Borkowski
4. Jadwiga Opalińska
5. Teresa Nowosielska