15 11, 2023

Gmina Janowiec Kościelny w 2023 r. po raz ósmy przystąpiła do realizacji zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Janowiec Kościelny.

2023-11-15T12:16:09+01:0015 listopada, 2023|Aktualności, Ochrona Środowiska|

Gmina Janowiec Kościelny w 2023 r. po raz ósmy przystąpiła do realizacji zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Janowiec Kościelny. W dniu 25.09.2023 r. podpisano umowę z WFOŚiGW w Olsztynie, [...]

9 11, 2023

Wyniki pierwszej edycji konkursu „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim w trosce o owady zapylające”

2023-11-09T10:16:38+01:009 listopada, 2023|Aktualności, Ochrona Środowiska|

Z wielką radością informujemy, iż Gmina Janowiec Kościelny otrzymała dotację celową na zakup  drzew i krzewów miododajnych w ramach  pierwszej edycji konkursu „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim [...]

14 06, 2023

Szanowni Mieszkańcy!

2023-07-21T11:46:45+02:0014 czerwca, 2023|Aktualności, Ochrona Środowiska|

Zastanawiacie się, gdzie wyrzucić karton po mleku, zepsutą zabawkę lub przeterminowane leki? A może nie wiecie, jaki jest sens sortowania odpadów w Waszych domach? Po raz kolejny zapomnieliście o terminie wywozu odpadów spod domu? Mamy [...]

6 06, 2023

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Janowiec Kościelny na lata 2023-2026

2023-06-13T07:30:22+02:006 czerwca, 2023|Aktualności, Ochrona Środowiska|

Załączniki Prognoza POS Janowiec Kościelny 2023-2026 (PDF, 2.7 MiB) POS Janowiec Kościelny 2023-2026 do opiniowania (PDF, 3.6 MiB) Załącznik graficzny 1 - Uwarunkowania przyrodnicze (PDF, 10 MiB) Załącznik graficzny 2 - FOP i korytarze ekologiczne [...]

21 04, 2023

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu

2023-04-21T11:51:13+02:0021 kwietnia, 2023|Ochrona Środowiska|

DMS-OL.731.3.2.2023 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE POZIOM 1   INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOCELOWYCH Zagrożenie Ryzyko               wystąpienia               przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 Data wystąpienia 21.04.2023 r. Przewidywany czas trwania ryzyka [...]