30 04, 2024

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowcu Kościelnym

2024-04-30T17:03:12+02:0030 kwietnia, 2024|Projekty Unijne 2014-2020|

    Gmina Janowiec Kościelny otrzymała refundację poniesionych kosztów zakupionego w 2017 r. samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Janowiec Kościelny w wysokości 399 820,00 zł w ramach działania Osi Priorytetowej 5 – „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystywanie [...]