Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia

1. Ludowy Klub Sportowy “ORZEŁ”
2. Stowarzyszenie Ziemi Janowieckiej
3. Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi w Szczepkowie Borowym i “Trójmieście”
4. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Smolany -Żardawy “Pod Gajem”
5. Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe BENE FIDE
6. OSP Janowiec Kościelny
7. OSP Szczepkowo Borowe
8. OSP Nowa Wieś Wielka