Skład Komisji Oświaty i Kultury

kadencja 2018-2023

Lp. Imię i Nazwisko
1. Anna Rybacka – Przewodniczący
2. Elżbieta Żebrowska – Zastępca Przewodniczącego
3. Marianna Malinowska
4. Michał Borkowski
5. Paulina Górna
6. Jadwiga Opalińska
7. Piotr Rogalski