Zajęcia rozwijające dofinansowane z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027

Działanie 6.2 Edukacja przedszkolna

„Przedszkolaki Na Starcie Otrzymują Wsparcie”

Nr projektu FEWM.06.02-IŻ.00-0017/2

Warsztaty naukowe młodego Ekologa Greenpeace

Kształtowanie Postaw Proekologicznych u przedszkolaków

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

Zajęcia rozwijające- wykorzystanie wiatraka matematycznego “Przedszkolaki Na Starcie Otrzymują Wsparcie”

W ramach projektu z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027

Działanie 6.2 Edukacja przedszkolna

„Przedszkolaki Na Starcie Otrzymują Wsparcie”

Nr projektu FEWM.06.02-IŻ.00-0017/23

W grupie ,,0″ odbyły się zajęcia rozwijające.

Zapraszamy do fotorelacji