URZĄD GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

13-111 Janowiec Kościelny

Sekretariat – tel. (89) 626 20 02, faks (89) 626 21 86,

e-mail: gmina@janowiec.com.pl

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA (ESP)

Urząd Gminy Janowiec Kościelny na platformie ePUAP (adres ESP /281101/SkrytkaESP)

  1. W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl
  2. Jeżeli są Państwo aktualnie zalogowani, w informacjach na temat dokumentu aktywna będzie opcja Przejdź do formularza, po wybraniu której będą mieli Państwo możliwość wypełnienia formularza elektronicznego.

Wysłanie dokumentów tą drogą zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urząd Gminy Janowiec Kościelny:

  1. Dokumenty elektroniczne powinny być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP.
  2. Akceptowalne formaty załączników to: a. DOC, RTF b. XLS,XLSX c. CSV d. TXT e. GIF, TIF, BMP, JPG f. PDF g. ZIP
  3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 500MB.
  4. dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
URZĄD GMINY
WÓJT GMINY Piotr Rakoczy 89 626 20 02
SEKRETARZ GMINY – KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO mgr Monika Ławicka 89 626 20 58
SEKRETARIAT – STANOWISKO PRACY DO SPRAW ORGANIZACYJNYCH Bożena Grochala tel.89 626 20 02
fax. 89 626 21 86
STANOWISKO PRACY DO SPRAW OBSŁUGI RADY I PRZEDSIĘBIORCÓW Edyta Gąsiorowska 89 626 20 62
INFORMATYK Paweł Usiądek

Nikodem Usiądek

89 512 17 02
SPRAWY OBYWATELSKIE mgr Ewelina Mierzejewska 89 626 20 48
Kierownik Referatu Oświaty mgr Karina Rogalska 89 626 24 99
STANOWISKO PRACY DS. KADROWO – PŁACOWYCH Barbara Gostkowska  89 626 24 44
SKARBNIK GMINY – KIEROWNIK REFERATU FINANSOWO- PODATKOWEGO Wioletta Szczypińska 89 626 20 47
STANOWISKO PRACY DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ Bogumiła Dunajska 89 626 20 02
STANOWISKO PRACY DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ Katarzyna Kowalewska

Anna Figutska

89 626 20 02
STANOWISKO PRACY DS. . WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH Anna Jabłońska 89 626 20 54
KIEROWNIK REFERATU GOSPODARKI TERENOWEJ Mateusz Moszczyński 89 626 20 61
STANOWISKO PRACY DS. GOSPODARKI GRUNTAMI I ROLNICTWA mgr Leszek Jabłoński 89 626 20 30
STANOWISKO PRACY DS. INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ mgr Joanna Antczak

Agata Szczepkowska

89 626 25 15
INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA mgr Joanna Idźkowska 89 626 20 52
URZĄD STANU CYWILNEGO
KIEROWNIK USC mgr Ewelina Mierzejewska 89 626 20 48
Z-CA KIEROWNIKA USC Edyta Gąsiorowska 89 626 20 48
URZĄD GMINY
WÓJT GMINY Piotr Rakoczy 89 626 20 02
SEKRETARZ GMINY – KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO Monika Ławicka 89 626 20 58
SEKRETARIAT – STANOWISKO PRACY DO SPRAW ORGANIZACYJNYCH Bożena Grochala tel.89 626 20 02
fax. 89 626 21 86
STANOWISKO PRACY DO SPRAW OBSŁUGI RADY I PRZEDSIĘBIORCÓW Edyta Gąsiorowska 89 626 20 62
INFORMATYK Paweł Usiądek

Nikodem Usiądek

89 512 17 02
SPRAWY OBYWATELSKIE mgr Ewelina Mierzejewska 89 626 20 48
Kierownik Referatu Oświaty mgr Karina Rogalska 89 626 24 99
STANOWISKO PRACY DS. KADROWO – PŁACOWYCH Barbara Gostkowska  89 626 24 44
SKARBNIK GMINY – KIEROWNIK REFERATU FINANSOWO- PODATKOWEGO Wioletta Szczypińska 89 626 20 47
STANOWISKO PRACY DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ Bogumiła Dunajska 89 626 20 02
STANOWISKO PRACY DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ Katarzyna Kowalewska

Anna Figutska

89 626 20 02
STANOWISKO PRACY DS. . WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH Anna Jabłońska 89 626 20 54
KIEROWNIK REFERATU GOSPODARKI TERENOWEJ Mateusz Moszczyński 89 626 20 61
STANOWISKO PRACY DS. GOSPODARKI GRUNTAMI I ROLNICTWA mgr Leszek Jabłoński 89 626 20 30
STANOWISKO PRACY DS. INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ mgr Joanna Antczak

Agata Szczepkowska

89 626 25 15
INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA mgr Joanna Idźkowska 89 626 20 52
URZĄD STANU CYWILNEGO
KIEROWNIK USC mgr Ewelina Mierzejewska 89 626 20 48
Z-CA KIEROWNIKA USC Edyta Gąsiorowska 89 626 20 48
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
KIEROWNIK SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ mgr inż. Halina Wyszyńska 89 626 20 35
SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI
KIEROWNIK SOK Waldemar Pyracki 89 626 20 89
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
KIEROWNIK GOPS mgr Marzena Radzymińska 89 626 20 65
BIBLIOTEKA
Waldemar Pyracki 89 626 20 89