URZĄD GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

13-111 Janowiec Kościelny

Sekretariat – tel. (89) 626 20 02, faks (89) 626 21 86,

e-mail: gmina@janowiec.com.pl

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA (ESP)

Urząd Gminy Janowiec Kościelny na platformie ePUAP (adres ESP /281101/SkrytkaESP)

  1. W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl
  2. Jeżeli są Państwo aktualnie zalogowani, w informacjach na temat dokumentu aktywna będzie opcja Przejdź do formularza, po wybraniu której będą mieli Państwo możliwość wypełnienia formularza elektronicznego.

Wysłanie dokumentów tą drogą zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urząd Gminy Janowiec Kościelny:

  1. Dokumenty elektroniczne powinny być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP.
  2. Akceptowalne formaty załączników to: a. DOC, RTF b. XLS,XLSX c. CSV d. TXT e. GIF, TIF, BMP, JPG f. PDF g. ZIP
  3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 500MB.
  4. dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
URZĄD GMINY
Numer pokoju
telefon
e-mail
WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
nr 6
Parter
89 626 20 02
fax. 89 626 21 86
gmina@janowiec.com.pl
SEKRETARIAT
Bożena Grochala
SEKRETARZ GMINY –
KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO
Monika Ławicka
Nr 19
I pietro
89 626 20 58
wew 58
sekretarz@janowiec.com.pl
STANOWISKO PRACY DO SPRAW OBSŁUGI RADY GMINY I PRZEDSIĘBIORCÓW
Edyta Gąsiorowska
nr 4
Parter
89 626 20 62
wew 62
biuro.radygminy@janowiec.com.pl
INFORMATYK
Paweł Usiądek
Nikodem Usiądek
Nr 9
I Piętro
89 512 17 02
wew 49
informatyk@janowiec.com.pl
SPRAWY OBYWATELSKIE
(ewidencja ludności, dowody osobiste)
Ewelina Mierzejewska
Nr 2
Parter
89 626 20 48
wew 48
usc@janowiec.com.pl
URZĄD STANU CYWILNEGO
KIEROWNIK USC
Z-CA KIEROWNIKA USC
Ewelina Mierzejewska
Edyta Gąsiorowska
Nr 2
Parter
89 626 20 48
89 626 20 62
Kierownik Referatu Oświaty
Karina Rogalska
Nr 10
I Piętro
89 626 24 99
wew 99
oswiata@janowiec.com.pl
STANOWISKO PRACY DS. KADROWO – PŁACOWYCH
Barbara Gostkowska
Nr 16
I piętro
89 626 24 44
wew 44
SKARBNIK GMINY
Wioletta Szczypińska
Nr 18
I piętro
89 626 20 47
wew 47
skarbnik@janowiec.com.pl
KIEROWNIK REFERATU FINANSOWO- PODATKOWEGO / GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Olszewska
Nr 8
I piętro
89 626 20 02
Wew 53
a.olszewska@janowiec.com.pl
STANOWISKO PRACY DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
Anna Figurska
Nr 7
I piętro
89 626 20 02
wew 46
annaf@janowiec.com.pl
STANOWISKO PRACY DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ
Katarzyna Kowalewska
Nr 8
I piętro
89 626 20 02
wew 53
kkowalewska@janowiec.com.pl
STANOWISKO PRACY DS. . WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
Anna Jabłońska
Nr 3
Parter
89 626 20 54
wew 54
annaj@janowiec.com.pl
KIEROWNIK REFERATU GOSPODARKI TERENOWEJ
Mateusz Moszczyński
Nr 14
I piętro
89 626 20 61
wew 61
kierownikgt@janowiec.com.pl
STANOWISKO PRACY DS. GOSPODARKI GRUNTAMI I ROLNICTWA
Leszek Jabłoński
Nr 11
I piętro
89 626 20 30
wew 30
leszekj@janowiec.com.pl
STANOWISKO PRACY DS. INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ
Joanna Antczak
Nr 12
I piętro
89 626 25 15
wew 15
geodezja@janowiec.com.pl
agatasz@janowiec.com.pl
STANOWISKO DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
Agata Szczepkowska
STANOWISKO DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
Emilia Górna-Sielska
Nr 13
I piętro
89 626 20 52
wew 52
KIEROWNIK REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Joanna Idźkowska
Kierownik
Budynek
Urzędu Gminy
Nr 17
I piętro
89 626 20 35
zgk@janowiec.com.pl
joannai@janowiec.com.pl
INSPEKTOR DO SPRAW BIUROWYCH Joanna Krajewska
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY
Waldemar Pyracki-
Dyrektor
Janowiec Kościelny 148
89 626 20 89
sok@janowiec.com.pl
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Marzena Radzymińska-Kierownik
89 626 20 65
89 626 20 44
Gops@janowiec.com.pl
ŚRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY W JANOWCU KOŚCIELNYM
Agnieszka Tarwacka- Dyrektor
Janowiec Kościelny 64
51 905 52 94
sds@janowiec.com.pl
PLACÓWKI OŚWIATOWE
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym
Ewa Ostrowska
Dyrektor
Janowiec Kościelny 62
89 626 20 17
sp_janowieckoscielny@janowiec.com.pl
Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie – Grabowie
Beata Jóźwiak
Dyrektor
Waśniewo-Grabowo 4
89 626 10 13
sp_wasniewo@janowiec.com.pl
SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI
KIEROWNIK SOK Waldemar Pyracki 89 626 20 89
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
KIEROWNIK GOPS mgr Marzena Radzymińska 89 626 20 65