Sale przed remontem

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

Remont- etap 2

Remont pomieszczeń oddziału przedszkolnego

 

Oddział Przedszkolny przed remontem

Szatnia i korytarz przed remontem

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie