Zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 49/2023

Wójta Gminy Janowiec Kościelny

z dnia 1 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Janowiec Kościelny

Wójt Gminy Janowiec Kościelny ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów końcowych (zwanych dalej także „wnioskodawcami”), będących właścicielami lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym na terenie Gminy Janowiec Kościelny.
W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Janowiec Kościelny i trwających nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia podpisania ww. umowy z zastrzeżeniem, iż termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć 30.12.2025 r.

Sposób składania i rozpatrywania wniosków złożonych w naborze do momentu rozliczenia oraz wypłaty dofinansowania zawarte są w „Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w gminie Janowiec Kościelny” stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 49/2023 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 01.06.2023 r.

Termin składnia wniosków:
Od 01.07.2023 r. do. 30.06.2024 r.

Miejsce składania wniosków:
Urząd Gminy w Janowcu Kościelnym, Janowiec Kościelny 62, 13 – 111 Janowiec Kościelny, Sekretariat, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
Skrzynka podawcza Urzędu Gminy w Janowcu Kościelnym znajdująca się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ( ePUAP): /281101/Skrytka_ESP

Koszty kwalifikowane w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”:
• Pompa ciepła powietrze/woda,
• Pompa ciepła powietrze/powietrze,
• Kocioł gazowy kondensacyjny,
• Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
• Ogrzewanie elektryczne,
• Podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła, w rozumieniu programu, w budynku,
• Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej,
• Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,
• Stolarka okienna i drzwiowa (tj. drzwi oddzielające lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego)
• Dokumentacja projektowa.

Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu. Jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonywane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawnienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.
W ramach programu wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, między innymi: program, regulamin, formularze wniosków i dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Janowiec Kościelny znajdują się na stronie:

Informacji o naborze wniosków udzielają pracownicy Urzędu Gminy Janowiec Kościelny:
Tel. 89 626 20 52; e-mail: geodezja@janowiec.com.pl; joannai@janowiec.com.pl
Punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący programu Ciepłe Mieszkanie znajduje się w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny w pokoju nr 13.

Godziny przyjmowania interesantów:
– wtorek, 10:00 – 13:00
– czwartek, 10:00 – 13:00.

 

Załączniki: