Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowcu Kościelnym

Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowcu Kościelnym
Janowiec Kościelny 64
13-111 Janowiec Kościelny
NIP: 9840215003
Regon:387914007
e-mail:sds@janowiec.com.plDyrektor:
Agnieszka Szemplińska 

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy polega głównie na umożliwieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi otrzymania niezbędnego wsparcia, zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej oraz daje możliwość na integrację społeczną. Osoby uczestniczące w terapii i zajęciach w ŚDS w Janowcu Kościelnym to mieszkańcy trzech gmin: Janowiec Kościelny, Janowo i Nidzica. Liczba miejsc na pobyt dzienny w ŚDS to 100 osób.

W ramach zajęć, każdego dnia prowadzone są treningi mające na celu poprawę funkcjonowania uczestnika w życiu codziennym. Każdy z treningów daje możliwość przebywania z drugim człowiekiem oraz zmniejszenie barier społecznych. Ponad to w naszym Domu prowadzone są treningi rehabilitacyjne oraz ruchowe, co w znaczący sposób poprawia jakość życia uczestników i pozwala im lepiej funkcjonować. Prowadzony jest również trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury, trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków czy wspomaganie  w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia.

Uczestnicy mają możliwość w trakcie zajęć rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a także odkryć nowe. Uczą się aktywnego spędzania czasu wolego i dostrzegania możliwości jakie daje im świat, pomimo niepełnosprawności.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowcu Kościelnym
Janowiec Kościelny 64
13-111 Janowiec Kościelny

NIP: 9840215003
Regon:387914007
e-mail:sds@janowiec.com.pl

Tel: 519 055 294

 

Relacje z wydarzeń w Środowiskowym Domu Samopomocy umieszczane są w mediach społecznościowych:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100069729769462&locale=pl_PL

 

Nasz BIP:

https://sdsjanowiec.naszbip.pl