Zdjęcie Wójta Gminy pana Piotra Rakoczego

Wójt Gminy
Piotr Rakoczy

Tel. (0-89) 626-20-02
e-mail: wojt@janowiec.com.pl

WÓJTOWIE POPRZEDNICH KADENCJI:
2010-2014-2018 – Bożena Grochala
2002-2006-2010- Danuta Puchalska
1998-2002 – Mirosław Piotrkowski
1994-1998 – Mirosław Piotrkowski
1989 – 1994 – Danuta Puchalska