Zdjęcie Wójta Gminy pana Piotra Rakoczego

Wójt Gminy
Piotr Rakoczy

Tel. (0-89) 626-20-02
e-mail: wojt@janowiec.com.pl