Skład Komisji Rewizyjnej

kadencja 2018-2023

Lp. Imię i Nazwisko
1. Jolanta Olszewska – Przewodniczący
2. Ewa Rudzińska zastępca przewodniczącego
3. Karol Krajewski
4. Elżbieta Żebrowska
5. Anna Rybacka