Informacje dotyczące realizacji Programu Czyste Powietrze

na terenie gminy Janowiec Kościelny

 

Stan na dzień 30.06.2023 r.

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 80

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 39

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 819 178,59 zł

 

 


Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

tablica informacyjna czyste powietrze

Od 3 stycznia 2023 r. rusza nowa wersja programu „Czyste Powietrze”!

Uprzejmie informujemy, że uruchomienie nowej, zmienionej wersji Programu „Czyste Powietrze” nastąpi w dniu 3 stycznia 2023 r. Od tego dnia zaczną obowiązywać nowe warunki programu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Beneficjentów, zmiany obejmują m.in. podwyższenie progów dochodowych, zwiększenie wysokości dotacji oraz możliwość złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie dla tych, którzy już wcześniej skorzystali z Programu. Jednocześnie i przede wszystkim promowana jest kompleksowa termomodernizacja, która służy bezpieczeństwu cieplnemu gospodarstw naszych beneficjentów. Efektywne energetycznie domy to mniejsze koszty ogrzewania budynku, ale i poprawa jakości powietrza.

Nowy Program, na podstawie którego nabór rozpocznie się od 03 stycznia 2023 r. udostępniony jest pod linkiem:

https://czystepowietrze.gov.pl/od-3-stycznia-2023-r-rusza-nowa-wersja-programu-czyste-powietrze/

Z tej strony link przekierowujący prowadzi do podstrony:

 https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania

gdzie zamieszczony jest program z załącznikami, wzór umowy beneficjenta z wykonawcą oraz lista banków prowadzących nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (wzór umowy i lista banków są w dotychczasowej wersji, tj. niezmienione).

—————————————————————————————-

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

W Urzędzie Gminy w Janowcu Kościelnym, pok. Nr 13 został uruchomiony, punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze” w celu ułatwienia mieszkańcom gminy aplikowania o dofinansowanie w ramach Programu. Utworzenie Punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, a Gminą Janowiec Kościelny.

W punkcie obsługiwanym przez pracowników Referatu Gospodarki Terenowej, można uzyskać informacje o zasadach programu, skonsultować wniosek o dofinansowanie lub płatność, uzyskać wsparcie w przygotowaniu wniosku oraz pozostałych dokumentów, złożyć wniosek o dofinansowanie, który zostanie przekazany do WFOŚiGW w Olsztynie gdzie nastąpi jego ocena merytoryczna.

Punkt konsultacyjno-informacyjny będzie przyjmował interesantów w godzinach:
poniedziałek, wtorek, w godz. 13.00-15.00,

środa w godz. 12.00-14.00,

czwartek i piątek w godz. 10.00-12.00.

Z punktu mogą korzystać mieszkańcy gminy Janowiec Kościelny, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny wizyty. W celu uzyskania informacji o programie oraz w celu umówienia się na wizytę prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 89 626 20 52.

Podstawowe informacje o programie „Czyste powietrze”:

– Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

– Beneficjentami Programu są osoby fizyczne, będące właścicielami/ współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

– Zakres dofinansowania: wymiana starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła oraz prace termomodernizacyjne budynku.

– Program obejmuje 3 grupy beneficjentów:

  • Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł;

  • Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

1 894 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub

2 651 zł (gospodarstwo jednoosobowe),

  • Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

1090 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub

1 526 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania, powinna uzyskać do dnia złożenia wniosku, zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego są wydawane dla mieszkańców gminy Janowiec Kościelny, przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym

Szczegóły programu oraz regulamin znajdą, także Państwo pod adresem:  https://czystepowietrze.gov.pl/.

Przydatne linki:

KALKULATOR DOTACJI

Kalkulator dotacji -Program Czyste Powietrze

 https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

KALKULATOR GRUBOŚCI IZOLACJI

Kalkulator do wyliczenia grubości ocieplenia budynków

https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

CZYSTE URZĄDZENIA

Lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM)

https://czyste-urzadzenia.ios.edu.pl/

Ulotka informacyjna dostępna jest do pobrania pod linkiem:

https://czystepowietrze.gov.pl/do-pobrania/

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]