LISTA RADNYCH

RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

kadencja 2018-2023

Lp. Nazwisko i imię E-mail
1. Malinowska Marianna – Przewodnicząca Rady Gminy m.malinowska@janowiec.com.pl
2. Wesołowski Marcin- Wiceprzewodniczący Rady Gminy m.wesolowski@janowiec.com.pl
3. Borkowski Michał m.borkowski@janowiec.com.pl
4. Duchna Bożena b.duchna@janowiec.com.pl
5. Górna Paulina Anna p.gorna@janowiec.com.pl
6. Krajewski Karol k.krajewski@janowiec.com.pl
7. Nowosielska Teresa t.nowosielska@janowiec.com.pl
8. Olszewska Jolanta j.olszewska@janowiec.com.pl
9. Opalińska Jadwiga j.opalinska@janowiec.com.pl
10. Radzymiński Robert Andrzej r.radzyminski@janowiec.com.pl
11. Rembowska Anna a.rembowska@janowiec.com.pl
12. Rogalski Piotr p.rogalski@janowiec.com.pl
13. Rudzińska Ewa e.rudzinska@janowiec.com.pl
14. Rybacka Anna a.rybacka@janowiec.com.pl
15. Żebrowska Elżbieta e.zebrowska@janowiec.com.pl

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH