Terapia ręki- grupa 5-latki-“Przedszkolaki Na Starcie Otrzymują Wsparcie”

Zajęcia z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027

Działanie 6.2 Edukacja przedszkolna

„Przedszkolaki Na Starcie Otrzymują Wsparcie”

Nr projektu FEWM.06.02-IŻ.00-0017/23

Terapia ręki

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie