Izba Pamięci i Tradycji Poboża

W czerwcu 2014 roku w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej powstała Izba Pamięci i Tradycji Poboża, w której – dzięki współpracy samorządu i lokalnej grupy pasjonatów historii, a przede wszystkim dużemu zaangażowaniu mieszkańców – zgromadzono liczne eksponaty i pamiątki kultury materialnej oraz historii ziem mazowieckich. Utworzenie Izby możliwe było dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej pozyskanym przez Stowarzyszenie Ziemi Janowieckiej w ramach projektu pn. „Razem możemy więcej” .

Izba Pamięci i Tradycji to kolejny przykład dobrych praktyk potwierdzający, jak dzięki niewielkiemu wsparciu finansowemu, można uzyskać długotrwałe efekty. Utworzenie Izby Pamięci będzie służyć szczególnie osobom młodym – głównie uczniom szkół, którzy niewiele wiedzą o tradycji i historii swoich przodków. Dla starszych mieszkańców będzie to zaś okazja powrotu do korzeni – tradycji, kultury, wartości życia rodzinnego.

Osoby zainteresowane zwiedzeniem Izby Pamięci i Tradycji Poboża powinny kontaktować się z Urzędem Gminy w Janowcu Kościelnym tel. 89 626-20-02 lub Stowarzyszeniem Ziemi Janowieckiej tel. 89 626-20-42