Gmina Janowiec Kościelny otrzymała refundację poniesionych kosztów zakupionego w 2017 r. samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Janowiec Kościelny w wysokości 399 820,00 zł w ramach działania Osi Priorytetowej 5 – „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystywanie zasobów” Działanie 5.4 – „Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem” Poddziałanie 5.4.1 – „Bezpieczeństwo Warmii i Mazur” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pt. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowcu Kościelnym”.

 

Osi Priorytetowej 5 – „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystywanie zasobów”

Działanie 5.4 – „Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem”

Poddziałanie 5.4.1 – „Bezpieczeństwo Warmii i Mazur”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  

 

Celem projektu jest refundacja zadania pt. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowcu Kościelnym”

 

 

Dofinansowanie projektu z UE: 399 820,00 zł