Telefony
Olszyński Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”
CAŁĄ DOBĘ DZWOŃ DO OLSZTYŃSKIEGO TELEFONU ZAUFANIA
„ANONIMOWY PRZYJACIEL”
89 19288 lub 89 527 00 00
 To, że tu trafiłeś oznacza, że masz jakiś problem lub ciekawi Cię co to takiego jest.
 • masz wątpliwości i nie wiesz do kogo się zwrócić…
 • wpadłeś w tarapaty i nie wiesz jak się z nich wydostać…
 • zostałeś skrzywdzony lub oszukany i nie wiesz jak się bronić…
 • nie wiesz jak walczyć z uzależnieniem…
 • czujesz się samotny i nieszczęśliwy…
 • straciłeś ochotę do dalszego życia…
 • obawiasz się, że jesteś chory na AIDS…
Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym
Zadzwoń na bezpłatny numer
800 70 2222
 Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym
Bezpłatnie • Całodobowo • 7 dni w tygodniu
Linia Wsparcia 800 70 2222 jest linią całodobową i bezpłatną dla osób dzwoniących. W Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Więcej na: https://czp.org.pl/index.php/course/centrum-wsparcia-dla-osob-w-stanie-kryzysu-psychicznego/
Antydepresyjny Telefon

Warto zadzwonić!

 • przy telefonie dyżuruje lekarz specjalista – psychiatra
 • koszt połączenia jest równy stawce dla numerów stacjonarnych Twojego operatora
 • udzielane porady są bezpłatne
 • telefon jest skierowany zarówno do osób dotkniętych depresją, jak i ich bliskich

Zasady telefonu antydepresyjnego

 • jest do Twojej dyspozycji w środy i czwartki od 17.00 do 19.00
  (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)
 • obowiązuje kolejność połączeń
 • kontakt z nami nie wymaga podawania ŻADNYCH danych osobowych
 • rozmowa telefoniczna nie zastępuje wizyty u lekarza specjalisty
 • przez telefon nie ma możliwość przepisania leków

https://forumprzeciwdepresji.pl/antydepresyjny-telefon

Czat i telefon dla dzieci
116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży od 14 lat prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która bezpłatnie pomaga dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy. Telefon jest anonimowy, bezpłatny, całodobowy i dyskretny.
W każdym europejskim kraju pod numerem 116 111 osoby poniżej 18 r.ż. otrzymają potrzebną pomoc
i wsparcie.
W telefonie zaufania pracują psycholodzy i pedagodzy – konsultanci.
Możesz się skontaktować zawsze, dzwoniąc pod  numer 116 111, albo wysyłając wiadomość przez stronę.
Telefon dla Rodziców i Nauczycieli
Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100 prowadzi Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna oraz online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.
Więcej informacji: www.800100100.pl.
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800121212 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka jest bezpłatny i czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Każdy, kto zadzwoni po godzinie 20.00 lub w dni wolne od pracy może przedstawić swój problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania na pewno oddzwoni. Psycholodzy, pedagodzy, a także prawnicy udzielają niezbędnego wsparcia wszystkim dzwoniącym dzieciom. Pod numer interwencyjny również osoby dorosłe mogą zgłaszać problemy dzieci. Więcej informacji: www.brpd.gov.pl/telefon-zaufania
Centrum Praw Kobiet
Telefon zaufania
22 62 13 537 (czwartki od 10.00 do 16.00 dyżur prawny)

Całodobowy telefon interwencyjny dla kobiet ofiar przemocy.

600 070 717

Strona internetowa Centrum Praw Kobiet (otwarcie w nowym oknie)
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Widok 24 (II piętro)
Warszawa 00-023
Email: sekretariat@niebieskalinia.pl
Telefon: (+48) 22 824-25-01 (sekretariat)
Faks: 22 823-96-64
Telefon komórkowy: 22 668-70-00
(Poradnia Telefoniczna “Niebieskiej Linii”)
Godziny pracy sekretariatu
Pogotowia “Niebieska Linia” IPZ:
poniedziałek-piątek: godz. 8.00-20.00,
sobota: godz. 9.00-14.00.
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie powstało w 1995 roku, jako placówka Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od 25 lat realizujemy zadania w szeroko pojętym zakresie przeciwdziałania przemocy domowej i edukacji w tym obszarze.
Działania, które prowadzimy to:
 • Pomoc psychologiczna
 • Pomoc prawna
 • Ogólnopolska poradnia mailowa
 • Ogólnopolska poradnia telefoniczna
 • Ośrodek dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
 • Działania szkoleniowe i doradcze dla organizacji państwowych (m. in. Ministerstwa, Policja) oraz dla osób prywatnych
 • Wydawanie pisma “Niebieska Linia”
Pomocy psychologicznej i prawnej udzielamy naszym klientom nieodpłatnie.
https://www.niebieskalinia.pl/
Centrum Praw Kobiet
Infolinia dla osób bezdomnych
Infolinia dla osób bezdomnych w województwie warmińsko-mazurskim
Jej numer to 800 165 320.
Przypominamy, że w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego od dnia 1 listopada 2020 r. funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych.
Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat schronisk, noclegowisk oraz ogrzewalni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Wykaz miejsc znajduje się pod adresem: