Baza danych instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom doznającym przemocy domowej i stosującym przemoc domową na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Załączniki:

13155_2-2023_Baza_placowek_zapewniajacych_schronienie_282_29

13154_1-2023_Baza_organizacji_pozarzadowych_w_obszarze_przeciwdzialania_przemocy_domowej

13156_3-2023_Baza_placowek_poradnictwa_specjalistycznego_dla_osob_doznajacych_przemocy_grudzien_2023_282_29

13158_5-2023_Baza_-_miejsca_noclegowe_dla_osob_stosujacych_przemoc_domowa_281_29

13157_4-2023_Baza_OPS_CUS_i_PCPR

13159_6-2023_Baza_placowek_prowadzacych_oddzialywania_korekcyjno-edukacyjne_oraz_programy_psychologiczno-terapeutyczne_dla_osob_stosujacych_przemoc_domowa_aktualizacja_2023

13160_7-2023_Baza_placowek_poradnictwa_specjalistycznego_dla_osob_stosujacych_przemoc_domowa

13161_8-2023_Baza_podmiotow_udzielajacych_pomocy_osobom_i_rodzinom_doznajacym_przemocy_domowej