Działając na podstawie par. 7 ust. 7 Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz w związku z wstępną promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/8248/PolskiLad, Gmina Janowiec Kościelny zamieszcza na swojej stronie internetowej ogłoszenie postępowania zakupowego dla zadania: „Wymiana ławek w kościele rzymskokatolickim w Janowcu Kościelnym”.

Celem zadania jest wykonanie kompletu ławek (39 szt.) do nawy głównej kościoła w Janowcu Kościelnym. Obecna ławki są bardzo w złym stanie, co spowodowane zostało kilkudziesięcioletnim użytkowaniem oraz działalnością pasożytów drewna.
Nowe ławki będą odwzorowaniem istniejących obecnie: kształt, kolor i funkcjonalność (wysuwane ławki boczne). Nowe ławki będą lepsze ergonomicznie dla wiernych przebywających w kościele oraz będą lepiej współgrały z innymi elementami wnętrza kościoła jak konfesjonały czy ambonka przy jednym z filarów obiektu.
Wymianie ulegnie 39 ławek o różnej wielkości ze względu na występowanie słupów pośrednich wewnątrz nawy głównej. Wymiar 300, 225, 150cm szerokości, wysokości 130cm, siedzisko ok 35cm, podest wysokości 10cm.

Osoba odpowiedzialna za kontakt z oferentami: ks. Dariusz Sielczak kancelaria@parafiajanowieckoscielny.pl

DOKUMENTACJA

Zapytanie ofertowe – POBIERZ

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy – POBIERZ

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – POBIERZ

Załącznik Nr 3 – Wzór umowy – POBIERZ

Załącznik Nr 4 – klauzula RODO – POBIERZ

Projekt ławki – POBIERZ

Program prac przy zabytku – POBIERZ

Program prac przy zabytku uzupełnienie- POBIERZ

Plan sytuacyjny – POBIERZ

Pozwolenie Konserwatora Zabytków – POBIERZ