Informacje dotyczące realizacji Programu Czyste Powietrze

na terenie gminy Janowiec Kościelny

Stan na dzień 29.06.2024 r.

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 128

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 52

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1.076.476,85 zł