Zapraszamy do zapoznania się z zasadami udziału w programie edukacyjnym, który umożliwia zdobycie dofinasowania dla organizacji pozarządowych oraz placówek oświatowych oraz zwiększenie masy, którą można zaliczyć do poziomów recyklingu Gminy.

Strona internetowa programu – https://eko-profit.pl/

Opis programu – https://youtu.be/8Cb_Q-lTzW8