PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ PROJEKTU "ROZWÓJ CYFROWYCH USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE JANOWIEC KOŚCIELNY"

30 września 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie została podpisana umowa na realizację projektu “Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Janowiec Kościelny”.

Podpisy złożyli Wójt Piotr Rakoczy przy kontrasygnacie Skarbnik Wiesławy Samsel oraz Marszałek Woj. W-M Gustaw Marek Brzezin i Wicemarszałek Woj. W-M Miron Sycz.

Wartość projektu to 950 421,00 zł,  dofinansowanie 792 175,35 zł.

Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Janowiec Kościelny to inwestycja polegająca na wdrożeniu  systemów informatycznych w celu umożliwienia mieszkańcom załatwiania spraw przez Internet oraz usprawnienia procesów wewnętrznych w urzędzie.  Petenci będą mogli m.in. sprawdzić należności, zobowiązania i opłacić podatki lub inne opłaty lokalne i na bieżąco śledzić statuty swoich spraw i wniosków dotyczących m. in.: podatków.

W ramach projektu przewidziano modernizację  instalacji elektrycznej i sieci komputerowej LAN,  zakup niezbędnego sprzętu informatycznego (komputerów, serwerów) i oprogramowania, wdrożenie systemów teleinformatycznych, uruchomienie e – usług i tabletów dla radnych.

Zakończenie realizacji zadania planowane jest na koniec roku 2020