„Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Janowiec Kościelny w miejscowościach Janowiec Kościelny i Kuce