Podpisanie małego grantu sołeckiego

W dniu 11 lipca 2019 r. Pan Wójt Piotr Rakoczy i Pani Skarbnik Wiesława Samsel oraz sołtys sołectwa Safronka Pan Remigiusz Koźniewski brali udział w uroczystości podpisywania umów na zadania w ramach “Małych Grantów Sołeckich Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

W ramach Małych Grantów Gmina Janowiec Kościelny pozyskała środki:

  • Kuce -“Sołeckie Centrum Integracji” – 12.000,00 zł;

Celem tego projektu jest zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej poprzez adaptację istniejącej wiaty drewnianej na obiekt małej infrastruktury rekreacyjnej.

  • Safronka – “Czasami wystarczy impuls – działania aktywizujące społeczność sołectwa Safronka” – 4.000,00 zł

Celem tego projektu jest organizacja zajęć edukacyjno-sportowo-kulturalnych mających za zadnie zwiększenie aktywności oraz integrację lokalnej społeczności.

Pozyskane dofinansowanie w kwocie 16.000 zł pozwoli na zrealizowanie ciekawych inicjatyw Mieszkańców.

Ewelina Mierzejewska