Kolejny sprzęt trafił do szkół. Tym razem o wartości 54 600. Gmina Janowiec Kościelny zakupiła sprzęt i oprogramowanie komputerowe w ramach grantu pn. Zdalna Szkoła +. Sprzęt jeszcze w czerwcu trafił do szkół w celu dalszego przekazania uczniom i nauczycielom.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Centrum Projektów Cyfrowa Polska, Unia Europejska