W związku z panującym stanem epidemiologicznym , kierując się troską o bezpieczeństwo publiczne mieszkańców, informuję, że planowane do końca czerwca 2020 roku imprezy i wydarzenia sportowo-kulturalne nie odbędą się.

Dotyczy to m.in. następujących cyklicznych wydarzeń:

Janowiecki Bieg Rodzinny

Festiwal Piosenki Religijnej

Seminarium Historyczne

Rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego i trudny do przewidzenia termin poprawy sytuacji epidemiologicznej nie pozwala na realizację tych przedsięwzięć, tym bardziej gdy proces ich przygotowania wymaga podjęcia działań ze znacznym wyprzedzeniem.

Tegoroczne obchody Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny odbędą się w zmienionej formule. Działania, a w szczególności ogłaszane konkursy, w tym roku realizowane będą pod hasłem przewodnim „ Młodość-miłość-małżeństwo-rodzina”, z zaakcentowaniem szczególnej sytuacji w jakiej aktualnie wszyscy żyjemy. Tematem wiodącym będzie hasło „ Rodzina w czasie pandemii”.

Zachęcam mieszkańców do udziału w konkursach, gdyż w ten sposób wspólnie będziemy kontynuować tradycję organizowania na szczeblu gminnym tej szczytnej idei promowania wartości i znaczenia rodziny w życiu społecznym i osobistym każdego z nas.

Regulaminy konkursów zamieszczane będą na stronie internetowej.

Wójt Gminy

Piotr Rakoczy

————————————————–

Uprzejmie informuję, że planowane na dzień 5 września 2020 roku dożynki nie odbędą się. Liczę, że w 2021 roku uda się zorganizować jubileuszową edycję tego największego wydarzenia kulturowego w sposób jeszcze bardziej uroczysty, w szczególności bez przeszkód i ograniczeń obecnie obowiązujących.

Wójt Gminy Janowiec Kościelny

Piotr Rakoczy