Trudne warunki atmosferyczne jak. np. mrozy, wzmożone opady śniegu stanowią utrudnienia dla nas wszystkich.

Taka sytuacja może powodować także zagrożenia utraty zdrowia, a nawet życia, dla osób szczególnie narażonych.

Dlatego też ważne jest, aby odpowiednio reagować i przekazywać informacje na temat osób bezdomnych, starszych, niepełnosprawnych
i samotnych, wobec których należałoby podjąć działania.

Wszyscy powinniśmy wykazać się wrażliwością i troską, gdyż nie każdy jest w stanie zapewnić sobie odpowiednie warunki do przetrwania trudnego okresu zimowego, szczególnie w przypadku występowania silnych mrozów.

W przypadku potrzeby udzielenia pomocy proszę o informowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym –
tel. 89 626 20 65 ; 89 626 20 44

 

Wójt Gminy

Piotr Rakoczy