informacja dotycząca szczepień przeciwko COVID

 

Informacja o przetwarzaniu danych w związku z realizacją zadań związanych z transportem do do punktów szczepień w ramach Programu Szczepień Przeciw COVID-19
CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA:
Wójt Gminy Janowiec Kościelny 13-111 Janowiec Kościelny 62, jako ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (ADO) informuje, że Państwa dane osobowe pozyskane w związku ze zgłoszeniem konieczności udzielenia pomocy w transporcie do punktów szczepień przeciwko wirusowi COVID – 19 będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i realizacją transportu na szczepienie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) oraz art. 9 ust. 2 lit i) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania uniemożliwi realizację przewozu.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:
Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów prawa dotyczących realizacji i rozliczania zadań publicznych w tym ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości oraz przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji.
INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH:
Dane będą udostępnione  Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowcu Kościelnym
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA:
Przysługuje Państwu prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz usunięcia, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
W celu skorzystania z powyższych praw prosimy kontaktować się za pośrednictwem poczty tradycyjnej na podany wyżej adres ADO lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: gmina@janowiec.com.pl
KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH (IOD):
W przypadku zastrzeżeń dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych możliwy jest kontakt z IOD pod adresem e-mail:iod@janowiec.com.pl  lub pisemnie na adres korespondencyjny ADO.