Działając w celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie gminy Janowiec Kościelny uprzejmie informuję, że na moją prośbę Komendant Powiatowej Policji w Nidzicy wyraził zgodę na stacjonarny dyżur dzielnicowego w siedzibie gminy.
Zachęcając mieszkańców do kontaktu z dzielnicowym oczekuję, iż  usprawni to proces reagowania na wszelkie zjawiska, które w sposób bezpośredni lub pośredni wpływają na poziom bezpieczeństwa.
Dyżur odbywać się będzie w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 10.00- 13.00.
Pierwszy dyżur odbędzie się 06 kwietnia 2021 roku.
W przypadku zwiększonych obostrzeń epidemicznych dyżur może zostać odwołany, dlatego też proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny – 89 626 20 02 celem potwierdzenia.
Wójt Gminy
Piotr Rakoczy