W związku z licznymi zgłoszeniami szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi uprzejmie informuję, że warunkiem oszacowania przez Komisję powołaną przez Wojewodę, szkód spowodowanych przez suszę w środkach trwałych, tj. drzewach i krzewach owocowych, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę jest złożenie wniosku o szacowanie szkód zawierającego podpisaną przez składającego wniosek zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które są niezbędne do oszacowania szkód.

Do wniosku należy załączyć wydruk wniosku o płatności bezpośrednie, wniosek może zostać złożony również w formie elektronicznej.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/procedury-dot-szacowania-szkod-w-rolnictwie-spowodowane-niekorzystnymi-zjawiskami-atmosferycznymi

POBIERZ:

WNIOSEK  O  OSZACOWANIE  SZKÓD – Wzór Nr 1