Protokół z publicznego otwarcia ofert w konkursie na wsparcie realizacji zadania pt. “Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”

Protokół z publicznego otwarcia ofert w konkursie na wsparcie realizacji zadania pt. “Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalistycznych ośrodków i placówek”