USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

PROGRAM 2021

 

Wójt Gminy Janowiec Kościelny informuje o naborze wniosków dotyczących udziału w programie:

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Janowiec Kościelny”

Gmina Janowiec Kościelny będzie wnioskowała o uzyskanie dofinansowania ww. przedsięwzięcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Program obejmuje:

odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag używanych w gospodarstwach rolnych.

Rolnicy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej będą zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć ww. odpady do Janowiec Kościelny, plac za przystankiem autobusowym w terminie, o którym będziemy informować telefonicznie oraz pisemnie.

Warunkiem udziału w programie jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny do dnia 24 czerwca 2021 r.

Wzór wniosku można pobrać w tut. Urzędzie lub ze strony internetowej Gminy Janowiec Kościelny.

Nabór wniosków będzie trwał  do 24 czerwca 2021 r.

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem 100% dofinansowania. Wnioski będą realizowane w kolejności zgłoszenia do wyczerpania limitu środków w uzyskanej dotacji.

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń. Dofinansowanie nastąpi w przypadku gdy Gmina otrzyma dotację na zadanie z zakresu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Terenowej, Janowiec Kościelny 62, w godzinach pracy Urzędu, tel. 89 626 25 15

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ

Deklaracja na zbiórkę folii

ROLNIKU NIE ŚMIECI ODDAJ ODPADY DO UTYLIZACJI-1