Pan Tadeusz Jan Oman skończył 100 lat!

 

Dzień 8 lipca 2021 r. jest wyjątkowym świętem dla mieszkańca miejscowości Górowo-Trząski Pana Tadeusza oraz jego bliskich. To właśnie tego dnia Jubilat obchodził rocznicę setnych urodzin.

Z okazji 100 urodzin Czcigodny Jubilat otrzymał dużo życzeń, a wśród nich od władz rządowych i samorządowych.

Do Szanownego Jubilata przybyli Wójt Gminy Janowiec Kościelny Pan Piotr Rakoczy, Przewodnicząca Rady Gminy Marianna Malinowska, którzy przekazali list gratulacyjny, statuetkę oraz słodki upominek. W życzeniach skierowanych do Dostojnego Jubilata Wójt podkreślił, że „100 lat to piękny wiek, skarbnica doświadczenia z której korzystały, czerpiąc wiedzę i dojrzałość, najdroższe Panu osoby. Jubileusz jest także szczególnym powodem dumy mieszkańców i władz samorządowych Gminy Janowiec Kościelny. To również dla mnie wyjątkowa okazja ku temu, by złożyć Panu serdeczne gratulacje oraz życzenia dobrego zdrowia oraz nieustającej miłości rodziny”.

Sołtys Wsi Pani Aneta Bielasta przekazała kosz słodkości od mieszkańców sołectwa jako wyraz szacunku jakim darzą byłego wieloletniego sołtysa swojej miejscowości.

Przedstawiciele KRUS złożyli życzenia oraz przekazali list gratulacyjny wraz z zawiadomieniem o przysługujących uprawnieniach.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Janowcu Kościelnym Pani Ewelina Mierzejewska złożyła życzenia oraz odczytała treść listy gratulacyjnego od Prezesa Rady Ministrów Pan Mateusz Morawieckiego: (…)„Należy Pan do pokolenia głęboko doświadczonego najnowszą historią Polski. Był Pan świadkiem wielu trudnych, ale i doniosłych wydarzeń, które kształtowały kolejne pokolenia Polaków, ich patriotyzm i miłość do Ojczyzny. (…) W tym szczególnym dniu – w imieniu własnym oraz członków Rady Ministrów – składam Pan serdeczne podziękowania za wszelkie trudy i owoce minionych lat. Dziękuję za swoistą lekcję życiowej wytrwałości, którą przekazuje Pan innym”.

Dostojny Jubilat w swoim długim życiu wychował piątkę dzieci i doczekała się 8. wnuków i 11. prawnuków. Pan Tadeusz ze swoją  żoną Pelagią przeżyli wspólnie 64 lata i zostali odznaczeni Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Pan Tadeusz aktywnie uczestniczył w życiu gminy oraz parafii. Została odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi – nagrodą za ofiarną działalność publiczną, jaką niewątpliwie było sprawowanie funkcji sołtysa przez 40 lat.

Serdecznie gratulujemy tak pięknego jubileuszu i życzymy Panu Tadeuszowi na kolejne lata dużo zdrowia oraz jeszcze wielu lat zasłużonego wypoczynku w gronie kochającej rodziny.

Ewelina Mierzejewska

Publikacja powyższych zdjęć ma na celu informowanie o działalności kulturalnej organizowanej przez Gminę Janowiec Kościelny / Wójta Gminy Janowiec Kościelny. W celu uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych prosimy skorzystać z tego linku