Przysięgam wierność Ojczyźnie mej…

Będziemy tu za rok….

 

1 września 2021–  82  rocznica wybuchu II wojny światowej. Tak wiele ofiar pochłonęła ta straszliwa wojna. Pamiętajmy o tych wydarzeniach  i oddajmy hołd naszym bohaterom.

W okolicach Jabłonowa Dyby, w pobliżu drogi prowadzącej do Napierk, jest miejsce upamiętniające polskich żołnierzy Straży Granicznej, którzy zginęli 26 sierpnia 1939 roku- tuż przed wybuchem wojny. Są ofiarami wojny, która miała się rozpocząć za kilka dni, a ich życie już złożone zostało w ofierze za Ojczyznę.

Z inicjatywy Pana Jana Domańskiego upamiętnieni zostali bohaterowie z 26 sierpnia 1939, którzy bronili naszych granic- Feliks Ignacy Grabowski oraz Wojciech Wiśniowski.

W uroczystości na zaproszenie Pana Jana Domańskiego- miłośnika historii, uczestniczyli przedstawiciele Straży Granicznej z Olsztyna, Wójt Gminy  Wieczfnia Kościelna Mariusz Gębala wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Krzysztofem Chmielewskim , a także Wójt Gminy Janowiec Kościelny Piotr Rakoczy wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Marianną Malinowską oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wasniewie-Grabowie Beata Jóźwiak, mieszkaniec Janowca Kościelnego oraz mieszkańcy z Napierk. Obecny na uroczystości  Ksiądz Proboszcz z parafii Napierki Roman Dąbkowski, poprowadził modlitwę za obrońców granic naszej Ojczyzny. Zostały złożone kwiaty i zapalne znicze, a wśród leśnej ciszy zabrzmiał hymn Polski.

Będziemy tu za rok….tak się umówili uczestnicy tej uroczystości.

Pan Jan Domański wraz z przedstawicielami Straży Granicznej oraz władzami Gminy Wieczfnia udał się do Białut aby oddać cześć pochowanym tam w zbiorowej mogile 14 żołnierzom. Następnie z władzami Gminy Janowiec Kościelny upamiętniono na cmentarzu w Janowcu Koscielnym  żołnierza straży granicznej Jana Mireckiego, który zginął 1 września 1939 roku. oraz nadkomisarza Straży Granicznej Bronisława Borowca, ofiarę mordu katyńskiego który ma swoje miejsce oraz Dąb Pamięci  w dawnej placówce Straży Granicznej w Szczepkowie Borowym.

To był szczególny dzień, w którym oddaliśmy cześć poległym żołnierzom Straży Granicznej. Oni wiele lat temu mówili słowa przysięgi: Przysięgam wierność Ojczyźnie mej…, my dziś oddajmy Poległym Bohaterom pamięć i cześć,  dziękując  za Wolną Polskę.

Beata Jóźwiak

Publikacja powyższych zdjęć ma na celu informowanie o działalności kulturalnej organizowanej przez Gminę Janowiec Kościelny / Wójta Gminy Janowiec Kościelny. W celu uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych prosimy skorzystać z tego linku