20 sierpnia 2021 roku odbyło się postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego Pani Anety Gałęziewskiej. Pani Aneta Gałęziewska pracuje w Szkole Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Wasniewie-Grabowie, dla której Gmina Janowiec Kościelny jest organem prowadzącym.

Komisja powołana przez Wójta Gminy Janowiec Kościelny reprezentowana była przez Panią Karinę Rogalską –kierownika referatu Oświaty, Sportu i Rekreacji,  wizytatatora Kuratorium Oświaty w Olsztynie-Pana Piotra Raźniewskiego, dwóch ekspertów z listy MEiN- Panie Joannę Marcjanik i Dorota Kazimiera Myszko-Wierzuk oraz dyrektora szkoły Beatę Jóźwiak. Pani Aneta Gałęziewska, nauczyciel wychowania przedszkolnego i bibliotekarz w Szkole Podstawowej w Waśniewie – Grabowie przedstawiała swój dorobek zawodowy, zaprezentowała swoje działania z okresu stażu oraz pracy pedagogicznej, a także umiejętności zdobyte podczas 3-letniej pracy (okresu stażu) obejmującej lata 2018-2021. Pani Gałęziewska odpowiadała na pytania członków komisji, wykonywała także zadanie z umiejętności cyfrowych potwierdzając,  że jest kompetentnym nauczycielem z pasją, oddającym się swojej pracy, poszukującym nowych rozwiązań i projektów, które wpływają na rozwój osobisty, a także szkoły, w której pracuje od   2016 roku.

26 sierpnia w Urzędzie Gminy Pani Aneta Gałęziewska, w obecności Wójta Gminy Janowiec Kościelny, Pana Piotra Rakoczy, Kierownika Referatu Oświaty, Sporu i Rekreacji, Pani Kariny Rogalskiej oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Waśniewie – Grabowie, Pani Beaty Jóźwiak uroczyście złożyła akt ślubowania i z rąk Pana Wójta otrzymała „Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego”.  Dla młodego nauczyciela  awans zawodowy otwiera dalszą drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego – nauczyciela dyplomowanego.

W czasie wakacji w Szkole Podstawowej im. Zawiszy Czarnego także Pani Sylwia  Krupińska podczas prezentacji dorobku zawodowego i zrealizowaniu zadań wymaganych przez Komisję uzyskała wyższy stopień  awansu, – nauczyciel kontraktowy.

Gratulujemy Pani Anecie Gałęziewskiej i Pani Sylwii Krupińskiej, życząc dalszych sukcesów w pracy zawodowej, kolejnych stopni awansu oraz powodzenia w życiu osobistym.

Beata Jóźwiak